top of page
Picture2 copy_edited.jpg

Façade Consultant 

งานที่ปรึกษาด้าน Façade อาคาร 

เราพร้อมให้บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบระบบผนังกระจกสำหรับอาคารสูง (Curtain Wall) แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ, วางแผน และการติดตั้ง เพื่อให้ระบบผนังกระจกนั้นมีคุณสมบัติตรงตามที่เจ้าของโครงการต้องการ โดยคำนึงถึงด้านความสวยงาม ต้นทุน และประสิทธิภาพของระบบผนังอาคาร

 

เราให้บริการงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานของระบบผนังกระจก เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อาคารเขียวประเภทต่าง ๆ

 

เราให้บริการงานวิเคราะห์และให้คำปรึกษาทางเทคนิคในระหว่างการประมูลงาน

 

เราให้บริการงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการผลิต และติดตั้งระบบผนังกระจก ตั้งแต่การผลิตวัสดุที่โรงงาน การประกอบ และการติดตั้งที่หน้าโครงการ

TH  I  EN

bottom of page