top of page
Picture2_edited.jpg

Real Estate Research and Development

งานบริการที่ปรึกษาด้านการวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เราจัดทำรายการภาพรวมสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์

 

เราให้บริการงานวิเคราะห์และวางแผนเพื่อพัฒนาโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

 

เราให้บริการงานและวิเคราะห์ทางการตลาด

 

เราให้บริการศึกษาและวิเคราะห์หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

TH  I  EN

bottom of page